Aanmelden Algemene LedenVergadering (ALV) en Ledendiner 17 december 2022.

Inmiddels is het mogelijk voor onze leden (gewone leden, leden met beperkt lidmaatschap, Joint Leden, ere-leden en lid-maakt-lid-cadeau leden) om zich via het LedenPortaal aan te melden voor de Algemene LedenVergadering (ALV) en het ledendiner op 17 december a.s. bij The Green Valley Estate, Bruggenseweg 11a, 5752 SC Deurne (NL).
Graag inschrijven vóór 9 december a.s.!

1. Controleer eerst uw lidmaatschap

Lees hiervoor onderstaand artikel goed door:


Voor leden met een gewoon lidmaatschap geldt dat thuiswonende gezinsleden Joint Lid kunnen worden. Zij kunnen via het LedenPortaal aangemeld worden en dienen over een uniek e-mailadres te beschikken.

2. Ga vervolgens naar het LedenPortaal en klik op Inschrijven Activiteiten of klik rechtstreeks op onderstaande link:

3. Selecteer de activiteit waarvoor u zich wenst in te schrijven:
* ALV 2022; hiervoor eerst aanmelden.

Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het Ledendiner:
* Ledendiner 2022 (voor alle leden die tevens aanwezig zijn bij de ALV): dit wordt u gratis door de vereniging aangeboden.
* Ledendiner 2022 (voor alle leden die NIET op de ALV zullen zijn): hiervoor wordt €35 p.p. in rekening gebracht. Dit is tevens de inschrijfmogelijkheid voor partners van leden die geen (Joint) Lid van de AAB zijn.
(evt. even verder naar beneden doorscrollen voor de juiste activiteit)

Vermeld in alle gevallen van aanmelding uw volledige naam en farmnaam in het opmerkingenveld.

4. Elk (Joint) Lid dient zich (bij voorkeur) via het eigen account aan te melden voor zowel ALV als voor het diner.

Wij zien u graag op zaterdag 17 december bij onze ALV en het aansluitende etentje bij The Green Valley Estate in Deurne (NL).

5. Bent u onverhoopt verhinderd om onze ALV bij te wonen, dan verzoeken wij u uw afmelding te mailen (o.v.v. lidmaatschapsnummer, naam en farmnaam) naar het secretariaat. Indien u niet aanwezig kunt zijn, heeft u de mogelijkheid een volmacht af te geven aan een lid dat wel aanwezig zal zijn. Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Uw lidmaatschapsnummer kunt u terugvinden in het LedenPortaal onder [Mijn Gegevens]; het staat dan links bovenin het scherm.

De agenda voor de ALV kunt u hier teruglezen:

Sponsors