Algemene Ledenvergadering 2021
Op zondag 7 november 2021 houdt de Alpaca Association Benelux haar jaarlijkse ledenvergadering.

Locatie: Hotel van der Valk, Hoofdveste 25, 3992 DH, Houten
Aanvang: 11.00u (inloop vanaf 10.30u)

Zoals aangekondigd willen wij graag een gezellige dag organiseren voor onze leden, naast de (verplichte) inhoudelijke presentatie.
De lunch en drankjes worden u aangeboden door de Alpaca Association Benelux.

Programma (onder voorbehoud):
10:30u – Inloop leden
11:00u – Opening ALV door de interim-voorzitter
ca. 12:30u – Lunch
Na de lunch vergaderen we nog even verder, gevolgd door een gezellige, informele borrel.
17:00u – Eindtijd

Agenda ALV:
1. Opening & Introductie door onze interim-voorzitter
2. Notulen ALV 2019
3. Terugblik 2019-2020-2021
4. Vooruitblik 2022
5. Commissies + verslag vanuit de commissies
6. Verslag penningmeester + kascontrolecommissie
7. Begroting
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting

Bestuursverkiezing
De bestuursverkiezing is een belangrijk item op de agenda van deze ALV.
In 2020 waren Rogier van Bree en Jan Versleijen aftredend en niet herkiesbaar.
Jan heeft destijds kenbaar gemaakt het bestuur wel te blijven (onder)steunen in de financiële administratie tot dit overgedragen kan worden aan de opvolger/vervanger.
Enkele aspirant-bestuursleden hebben zich, na enige tijd meedraaien, teruggetrokken en bedankt voor een bestuursfunctie.

In 2021 zijn Judith Spinder en Sam Geysens aftredend. Daarbij heeft Sam Geysens aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
Willem-Mathijs van der Aa heeft inmiddels besloten om niet vroegtijdig af te treden en blijft in elk geval komend jaar nog meedraaien in het bestuur. Judith Spinder is herkiesbaar voor een periode van 1 jaar.

Gelukkig hebben een aantal leden kenbaar gemaakt geïnteresseerd te zijn in een bestuursfunctie, welke in principe voor een periode voor 4 jaar wordt aangegaan.
De nieuwe bestuurskandidaten zijn:
Aanwezigheid ALV
Alleen AAB-leden (gewone leden, leden met beperkt lidmaatschap, joint-leden en lid-maakt-lid-cadeau-leden) kunnen worden toegelaten tot de vergadering.
Denkt u er ook aan uw geldige QR-code en legitimatiebewijs mee te brengen?

Volmacht en notulen ALV 2019

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de vergadering, dan kunt u een volmacht afgeven aan een lid dat wél aanwezig kan zijn.
Elk lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen. Print hiervoor via onderstaande button het volmachtformulier uit (of download dit via het LedenPortaal > Documenten > Volmacht Algemene Ledenvergadering) en geef dit ondertekend mee aan het lid dat u wilt machtigen.

De notulen van onze vorige vergadering (oktober 2019) kunt u downloaden in het LedenPortaal > Documenten > Algemeen > Notulen Algemene LedenVergadering 2019
of via onderstaande button:

Sponsors