Sinds 5 juni jl. heeft België internationaal zijn ziektevrije status voor blauwtong herwonnen. Concreet betekent dit dat de export van Belgische herkauwers, maar ook van alpaca’s, opnieuw iets gemakkelijker kan, zonder bijkomende voorwaarden voor het blauwtongvirus, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van de DGZ (diergezondheidszorg).

Nederland beschikte al over een officiële EU-vrijstatus, evenals Duitsland. Luxemburg en Frankrijk nog niet.

Sponsors