In een eerdere Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het initiatief tot het vormen van een Ledenraad. Het bestuur heeft n.a.v. deze verstuurde mailing ook haar reactie gegeven. Dit alles verdiend geen schoonheidsprijs en wij hebben daarom ook snel het contact opgezocht met de initiatiefnemers Yvonne Verbeek, John Peeters en Dries Luijten (de voordrachtscommissie).

In dezelfde periode heeft onze voorzitter Matthieu van den Ingh kenbaar gemaakt zijn rol binnen het bestuur neer te leggen. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem alles goeds toe. Het bestuur zal op zeer kort termijn tot actie komen om de vrijgekomen positie weer een invulling te geven. Tot die tijd zal Jan Schop de rol van a.i. voorzitter tijdelijk waarnemen.

Op 15 februari jl. heeft het bestuur een zeer prettig en constructief gesprek gevoerd met bovenstaande initiatiefnemers. We hebben gesproken over de invulling en uitwerking van deze ledenraad. Het bestuur en de voordrachtcommissie zullen gezamenlijk de nodige documenten uitwerken. Wij zullen op zeer korte termijn een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeenroepen. Tijdens deze vergadering zal de commissie haar voorstel voordragen en toelichten. Ook zullen de kandidaten worden gekozen tijdens deze vergadering. Bij een akkoord van de vergadering zal er tevens een voorstel worden aangedragen tot aanpassing van de statuten en reglementen.

Wij kijken gezamenlijk uit naar een mooie samenwerking en hopen hiermee de vereniging weer een duwtje in de goede richting te geven. Dit voorjaar staan in het teken van twee prachtige shows: onze 2-daagse jubileumshow in Kronenberg (NL) en onze 1-daagse voorjaarsshow in Weelde (B). Wij hopen jullie daar allen te treffen, als deelnemer en/of bezoeker. Spreek ons gerust aan als er vragen zijn.

Het bestuur en de voordrachtscommissie nodigt nogmaals leden uit om zich kandidaat te stellen voor deze Ledenraad (zie mail 24 januari 2024 van de voordrachtscommissie). Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 maart a.s. via ledenraad@alpaca-benelux.com. Kandidaten die zich in een eerdere stadium hebben aangemeld zijn bekend bij de voordrachtscommissie en worden op de hoogte gehouden van het verdere verloop.

Namens het bestuur,
Jan Schop
Secretaris / a.i. Voorzitter

Sponsors