Vanaf 21 april aanstaande veranderen de regels rond het houden van alpaca’s als gevolg van de Europese Animal Health Regulation (AHR) en bijbehorende nationale regelgeving. Om u enigszins inzicht te geven in hetgeen u als alpacahouder te wachten staat, hebben wij een communiqué opgesteld en voor Nederland laten toetsen door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); de inhoud wordt gedragen door RVO en NVWA als toezichthouders en controleurs. De regelgeving is van belang voor ALLE alpacahouders, ongeacht het aantal alpaca’s dat u bezit.

Het is dus óók voor u van belang de inhoud van bijgevoegd communiqué goed door te nemen.

Aangezien nog niet alle regels en toepassingen van de regels exact bekend zijn, zal er in Nederland (volgens NVWA en Ministerie van LNV) tot 15 oktober 2021 nog sprake zijn van een overgangsperiode, waarin eventuele aanscherpingen, ontheffingen en aanvullingen vanuit de nationale regelgeving van de individuele lidstaten nog getoetst zullen worden aan de AHR. Het ministerie houdt ons op de hoogte van alle wijzigingen. Zodra meer bekend is, zullen wij dit met u delen.

De FAVV (België) heeft het volgende laten weten: “De nieuwe AHL (VO 2016/429), die een identificatie en registratie van kameelachtigen verplicht, is op 21 april in werking getreden. Echter, een aantal uitvoerings- en gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie zijn nog niet gepubliceerd. Dat betekent dat enerzijds de laatste details van de nieuwe Europese dierengezondheidswetgeving nog niet gekend zijn en anderzijds de aanpassing van de Belgische wetgeving flink vertraging oploopt. Het jaar 2021 wordt een overgangsjaar, waarbij voorlopig de huidige Belgische wetgeving van kracht blijft tot deze vervangen wordt. Houders van kameelachtigen zijn daarom nu nog niet verplicht om zich te laten registreren en hun dieren te identificeren. Eens het nieuwe KB I&R gepubliceerd is (waarschijnlijk begin 2022) zal dit wel verplicht worden.” Ook hiervoor geldt natuurlijk dat we u verder zullen informeren, zodra ons meer bekend is.

U treft het communiqué aan onder de documenten in ons LedenPortaal.
Of u klikt op onderstaande knop:

Sponsors