Belgische leden kunnen meedoen aan de Alpacashow in Boekel in maart 2020

Naar aanleiding van de uitspraak van de NVWA heeft het Bestuur besloten Belgische dieren toe te staan op de Alpacashow in Boekel. Aan de Alpacashow in Drachten kunnen geen Belgische leden meedoen, gezien het zeer geringe aantal Belgische leden en de hoge kosten die daar tegenover staan van de NVWA. De Alpacashow in Boekel ligt centraal en de ervaring leert dat aan deze show meer Belgische leden deelnemen.

Onderstaand de voorwaarden waarop de Belgische dieren mee kunnen doen aan de Alpacashow in Boekel:

Uitspraak NVWA m.b.t. regelgeving om onder bepaalde voorwaarden wel vanuit BTV gebied naar Nederland te mogen (terug) komen.

In nauw overleg met de NVWA heeft deze besloten dat Belgische dieren aan de in maart geplande show in Boekel kunnen meedoen. Dit mag alleen onder de volgende voorwaarden:

• Gebruikelijke eisen m.b.t. quarantaine (de dieren moeten 30 dagen voorafgaande aan de export op eenzelfde plaats verblijven)

• Gebruikelijke eisen m.b.t. het transport en de te ontsmetten transportmiddelen

• Gebruikelijke bloedtest brucellose en de tbc-test binnen 30 dagen voor export

• Gebruikelijke ontheffing van de Belgische autoriteit, waarin zij akkoord gaan met de ontvangst van de dieren, die minder dan 30 dagen verbleven op één locatie in Nederland. Tevens dienen zij in te stemmen met de methode van certificering en zal op de gebruikelijke manier een NVWA dierenarts op de show de gezondheid van de dieren en de exportpapieren controleren en, als er geen klinische verschijnselen zijn van medische aandoening, het Belgische certificaat voor terugkeer ondertekenen

• In verband met Blauwtong moeten de dieren aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn met het vaccin dat werkzaam is tegen het BTV virus type 8: (B.v. Bluevac BTV8).
Minimaal 3 weken na de vaccinatie moet door middel van een bloedtest worden aangetoond dat de alpaca voldoende antistoffen tegen BTV heeft opgebouwd. (serologisch onderzoek).

Indien een Nederlandse alpaca wil deelnemen aan een show in België dan kan, door het voldoen aan de bovenstaande voorwaarden inclusief volwaardig BTV vaccinatie en serologisch onderzoek, ook hiervoor ontheffing worden afgegeven.

Ten alle tijden zal de NVWA voordat zij ontheffing verleent opnieuw bij LNV toetsen of de dierengezondheidsstatus van het ontvangende land niet is veranderd. Daarnaast heeft onze AAB veterinair adviseur verklaard dat de regelgeving i.v.m. blauwtong enkel een wettelijk aspect heeft, en slechts een zeer verwaarloosbaar bio sanitair aspect met betrekking tot de gezondheid van de alpaca’s op de show.

Mogelijke extra kosten:

Het vaccin Bluevac BTV8 kost slechts enkele euro’s. De bloedanalyse op BTV antistoffen komt per analyse op 30-35 euro bij Diergezondheidszorg en natuurlijk kosten van de dierenarts voor het zetten van de vaccin en nemen van bloedstaal voor analyse.

Mogelijke nadelige bijwerking vaccin:

Zijn momenteel bij toediening op de alpaca nog onbekend. Het middel wordt wel al jaren toegepast op andere diersoorten, zoals schapen en runderen. Het risico op ernstige bijwerkingen wordt derhalve ingeschat als nihil of laag, maar meer zekerheid hierover kan pas op langere termijn uitwijzen. Net zoals bij andere vaccins is een lokale entreactie mogelijk. Dit is echter steeds van voorbijgaande aard.

Tot slot

De vereniging wil deelname van Belgische dieren op de Alpacashow te Boekel op 14 en 15 maart a.s. faciliteren en het mogelijk maken dat deelname voor Belgische fokkers onder bovenstaande voorwaarden mogelijk is.

Sponsors