DNA-testen en kleurcoderen

In onze vorige nieuwsbrief heeft u meer kunnen lezen over DNA-testen en kleurcoderen van onze alpaca’s. In deze nieuwsbrief geven wij u graag wat aanvullende informatie.

Naast het huidige registratiesysteem willen wij ook een alpacastamboek opstarten. Om dit te kunnen bereiken, zal de afstamming van de hierin op te nemen dieren moeten vaststaan. Met behulp van DNA-onderzoek naar afstamming kunnen wij dit vastleggen en verifiëren.

In onderstaand document legden wij al uit wat dit DNA-onderzoek inhoudt, wat het toevoegt, waar we het willen laten uitvoeren en wat de kosten hiervoor zijn. Daarnaast bieden wij enkele online en één LIVE seminar aan met verdere uitleg over DNA-testen en kleurcodering.

De vereniging wil graag zo snel mogelijk starten met het verzamelen van de DNA-stalen. Om een idee te krijgen van het aantal stalen voor de eerste collectie, zou het erg op prijs worden gesteld om in het google-formulier onder de link (die in bovenstaand document staat, onder het zesde opsommingspunt) aan te geven hoeveel dieren er op jullie bedrijf getest zullen worden. Let wel: dit is nog géén bestelling, het geeft een idee van het aantal samples.

Behalve het DNA-ouderschapsonderzoek/verwantschapsonderzoek is er ook de mogelijkheid om DNA-kleuronderzoek (colour gene testing) te laten doen. Met een DNA-kleuronderzoek krijg je meer informatie over het genetisch kleurenpakket van een bepaald dier. Het kan handig zijn dit te weten om bepaalde dieren beter in te kunnen zetten in fokprogramma’s. Een dier kan bijvoorbeeld genetisch een hele andere kleur bezitten dan dat het dier uiterlijk op de vacht toont. Dit onderzoek kan gebeuren uit hetzelfde monster dat is ingestuurd voor het DNA-ouderschapsonderzoek, als dit van tevoren wordt aangegeven. De kosten voor dit kleuronderzoek zijn ook afhankelijk van het aantal ingestuurde monsters. De tarieven staan weergegeven in bovengenoemd document. Om duidelijk te maken wat er mogelijk is met het DNA-onderzoek (en dan vooral het kleuronderzoek omdat dit bij de meeste fokkers nog minder goed bekend is) zullen er enkele online seminars worden gegeven.

ONLINE SEMINARS:

Deze zullen plaatsvinden op 16 februari en op 29 februari, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Ze zullen gegeven worden door Carita Saarinen van Futuregen. De sessies zijn in het Engels, maar er is iemand aanwezig die zal vertalen. Inschrijven via het LedenPortaal > Inschrijven Activiteiten. De sessies worden opgenomen en zijn achteraf beschikbaar voor leden die niet online aanwezig kunnen zijn. Deze opnames kunnen nadien herbekeken worden.

Workshop 1 Online: Basics of the Base Colour
16 februari 2024 19.30 tot 21.00u
In deze workshop wordt uitgelegd dat de basiskleur bij alpaca’s bepaald wordt door 2 genen, die bepalen welk pigment (pheomelanin: geel/rood of eumelanin: zwart) zichtbaar zal zijn en of dit al dan niet wordt verdund (dus donkerder of lichter zal zijn). De link om dit seminar online te kunnen volgen zal op 15 februari naar de deelnemers worden gemaild.

Workshop 2 Online: Basics of the Pattern
29 februari 2024 19.30 tot 21.00u
In deze workshop wordt besproken welke kleurpatronen er zoal zijn en hoe deze ontstaan. Hierbij valt te denken aan Classic Grey, Roan, White Spotting, Appaloosa, maar bijv. ook aan Blue Eyed White. De link om dit seminar online te kunnen volgen zal op 28 februari naar de deelnemers worden gemaild.

Workshop 3 Live@Jubileumshow: Genotyping the Colour
Vrijdagavond 15 maart 2024 is er een vervolgseminar over dit onderwerp op de showlocatie van onze jubileumshow, Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg, van 17 tot 19 uur (na het aanleveren van de showdieren) voor alle geïnteresseerden, dus ook voor onze Belgische leden. Het wordt een gezellig samenzijn. Deze sessie zal waarschijnlijk ook online gevolgd kunnen worden en wordt ook opgenomen en kan nadien ook herbekeken worden. Het is raadzaam om eerst de eerdere online sessies te volgen of te bekijken, aangezien deze sessie verder bouwt op de eerder gegeven informatie.

Op deze avond zal de wijze van testen, het nemen van de monsters en het interpreteren van de uitslagen worden besproken. De organisatie zorgt ervoor dat de deelnemers aan de LIVE-sessie vooraf nog even iets ter plaatse kunnen eten (een lichte maaltijd). Dit is bij de workshop inbegrepen. Maximaal 2 deelnemers per farm. Vermeld bij inschrijving het aantal personen dat namens uw farm deelneemt aan de workshop en onder opmerkingen de namen van de betreffende deelnemers. Vanwege de ruimte in de zaal waarin dit seminar wordt gegeven kunnen we maximaal 55 deelnemers toelaten. Let op: dit LIVE-seminar is al zo goed als volgeboekt.

Sponsors