Helaas hebben wij van LNV en NVWA vernomen dat voorlopig helaas geen export mogelijk is van alpaca’s vanuit Nederland in verband met de eerder vermelde uitbraak van blauwtong.
Wij blijven in nauw contact met deze instanties en zodra er meer nieuws is, laten wij jullie dit weten.

Sponsors