Het komt wel eens voor dat een fokker een cria wil registreren waarvan de moeder na de geboorte van het cria is overleden. In de dierlijst komt de moeder na het registreren van het overlijden dan niet meer voor. Voor het registreren van het cria is dit verder geen enkel probleem. Je hoeft alleen maar het stamboeknummer van het moederdier op te zoeken en dit in te vullen achter ‘Stamboeknummer Moeder’.

Ga naar ZooEasy Online en log in met de eerder verkregen inloggegevens (let op: niet gelijk aan inloggegevens website Alpaca Association Benelux). Je scherm opent met een overzicht van je eigen alpaca’s.

Afhankelijk van je persoonlijke instellingen binnen ZooEasy (al dan niet verbergen van overleden dieren) staat het betreffende moederlijst wél of niet in deze lijst. Zie je het moederdier niet meteen staan, dan kun je nog altijd zoeken op naam.

  • Klik boven in de balk op het keuzevak “eigen alpaca’s” en kies “Naam”.
  • Vul in het tekstvak daarnaast de naam in van de alpaca (het moederdier) waarnaar je op zoek bent.
  • LET OP: als je de naam niet exact weet, werk dan met * om het juiste dier te vinden (In de AlpacaClopedia hebben we dit onder punt 2 uitgebreid uitgelegd aan de hand van enkele voorbeelden).
  • Noteer het stamboeknummer van de moeder en vul dit in op het registratieformulier van het zelfgefokt cria.

Sponsors