Op zondag 7 november jl. vond onze Algemene LedenVergadering plaats. Met ruim 40 aanwezigen presenteerde interim-voorzitter Willem-Mathijs van der Aa de zeer geslaagde, interactieve vergadering. In de verslagen van de diverse commissies moesten 2 kalenderjaren overbrugd worden en dat verliep erg prettig.

In de plannen voor de toekomst werd aangekondigd dat er komende tijd een flinke professionaliseringsslag met hulp van buitenaf plaats zal gaan vinden op het gebied van formuleren van een visie/missie voor de vereniging, het coachen en opleiden van het nieuwe bestuur, het opnieuw structureren van de vereniging, verdergaande automatisering en het gestructureerder in- en/of outsourcen van de vele taken die in de sterk groeiende vereniging verricht moeten worden. En voorzichtig is er alweer een weekend voor een nieuwe show in het voorjaar van 2021 gepland. Er werd afscheid genomen van het oude bestuur en tegen het einde van de vergadering namen de aanwezigen van het nieuwe bestuur zitting achter de bestuurstafel.

Al met al was het een ontzettend gezellige bijeenkomst, waarin iedereen zijn/haar zegje kwijt kon. De aanwezigen hebben genoten van een uitmuntende lunch en een welkome borrel achteraf. Het was fijn om na al die tijd weer eens met elkaar bij te praten.

Inmiddels staan onder het kopje ‘Documenten’ op het LedenPortaal de notulen 2021 online, evenals de PowerPoint-presentatie van de ALV. Daarnaast treft u in de bijlage bij de notulen een door Yvonne Verbeek ingezonden stuk.

Vanaf deze plek een dikke pluim aan het oude bestuur, een felicitatie aan het nieuwe bestuur en tevens héél veel succes en bestuursplezier voor de nieuwe bestuursleden.Sponsors