Regelmatig krijgen we de vraag van onze leden hoe ze in ZooEasy Online een overzicht kunnen verkrijgen waarin hun overleden alpaca’s NIET getoond worden.

1. Log in in ZooEasy Online
2. Ga naar Mijn Account (onderste item in linker kolom)
3. Vink aan “Toon Eigen Alpaca’s”
4. Vink aan “Toon standaard de overleden Alpaca’s niet”

Als je nu inlogt in ZooEasy krijg je een lijst waarin je overleden alpaca’s niet getoond worden.

LET OP:
Ga je nu andere alpaca’s opzoeken in ZooEasy en je klikt dan op “Alpaca’s” bovenaan in de linker kolom, dan krijg je in eerste instantie een overzicht van al jouw alpaca’s (inclusief de overleden dieren). Klik dan nogmaals op het “Alpaca’s” bovenin de linker kolom en de overleden dieren zijn er weer uitgefilterd.

PS. Als je in ZooEasy Online op zoek gaat naar een alpaca en je weet niet hoe de naam precies geschreven wordt, gebruik dan het asterix-teken (*) in het zoekvenster. Je zoekt dan bijvoorbeeld AGI Jagger Fine Kommiss, selecteer dan bovenin “Naam” en typ in het zoekvenster *jagger*… er verschijnen dan vervolgens 5 dieren waar je je keuze uit kunt maken.

Een asterix-teken voor en achter de ingegeven letters zorgt er dus voor dat alle mogelijke namen met de gevraagde informatie getoond worden, zodat je niet exact op letter en spatie hoeft te weten hoe de naam gespeld wordt.

Sponsors