Rundertuberculose bij alpaca’s

Rundertuberculose (TB) is een bacteriële aandoening die de laatste jaren sterk onder de aandacht is gekomen bij alpacafokkers. Dit is zo omwille van de verschillende uitbraken die plaatsvonden bij alpaca’s in Engeland en de export van een besmette alpaca vanuit Engeland naar België.

Vandaar dat wij graag een rubriek aan deze ziekte wijden.

Mycobacterium Bovis

TB wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis, een zuurvaste kiem. In een notendop geven we enkele kenmerken mee:

– Chronische, progressieve ziekte, die zeer lang onopgemerkt in een alpaca aanwezig kan zijn

– Op dit moment is er geen goede test beschikbaar voor diagnose bij alpaca’s

– Geen behandeling mogelijk (wettelijk niet mogelijk, technisch zeer langdurig, duur en risicovol): resulteert steeds in sterfte of gedwongen euthanasie

– Wettelijk kader omvat zeer strenge maatregelen voor de kudde met een uitbraak

– Een zoönose, dit betekent dat de mens besmet kan worden door contact met het besmette dier

De alpaca is zeer gevoelig voor rundertuberculose.

Risicogebieden

Gelukkig is de Benelux officieel vrij van rundertuberculose. Dit betekent echter niet dat er geen TB voorkomt in onze landen, wél dat het percentage van voorkomen zeer laag is.

Bepaalde andere landen en streken zijn niet vrij van rundertuberculose. Onder ander in Engeland en Wales is er een massaal en uit de hand gelopen probleem met tuberculose. Wilde dassen fungeren er als reservoir voor de ziekte. Gedurende de laatste jaren zijn er ook bij alpacafokkers in Engeland verschillende uitbraken geweest.

Het is van belang om bij het importeren van alpaca’s steeds goed na te gaan welk risico er heerst in het land of de streek van herkomst. De Alpaca Association Benelux raadt aan om, indien u importeert uit een risicogebied of risicoland, steeds gebruik te maken van de meest geschikte bloedtest, met name de Enferplex-test. Let wel: een negatief testresultaat sluit absoluut niet uit dat het dier niet besmet is. Het toont enkel aan dat de kans kleiner is.

Om u op weg te helpen, geven wij enkele links mee met kaarten van risicolanden en –streken, en met relevante info. Deze kaarten zijn niet altijd de meest recente, maar geven u wel een algemene indruk. Het is belangrijk om elk importgeval op een grondige manier en individueel te bekijken.

Europa:

https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/bovine-tb/eradication.php

Engeland:

http://www.alpacatb.com/

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/575807/pti-map17.pdf

http://www.ibtb.co.uk/

Frankrijk:

http://www.lafranceagricole.fr/actualites/tuberculose-bovine-faune-sauvage-lorne-le-calvados-et-la-vienne-changent-de-niveau-de-surveillance-1,0,992908317.html

Nieuw-Zeeland:

https://gazette.govt.nz/notice/id/2015-gs893

Het grootste risico voor de introductie van TB in een kudde, neemt men door ondoordacht te importeren uit risicogebieden. Neem aub uw verantwoordelijkheid. Dit is in het belang van het voortbestaan van uw eigen alpacakudde, en vooral ook in het belang van de alpacafokkerij in de Benelux in zijn geheel. Wij willen onze alpaca’s graag vrij houden van TB.

Algemene regels bioveiligheid

Naast het verstandig omspringen met importeren, is het natuurlijk ook van belang om de algemene regels van bioveiligheid te respecteren. Dit geldt niet enkel voor de preventie van besmettingen met TB, maar ook voor andere dierziektes.

– Houd, indien mogelijk, een importdier na aankomst in quarantaine

– Laat enkel bezoekers met schoon schoeisel toe op uw fokkerij

– Vermijd op de shows contact tussen uw dieren en dieren van andere fokkers

– De basisregel is een zeer logische redenering: Vermijd zoveel mogelijk contacten tussen uw dieren en vreemde dieren waarvan u de gezondheidsstatus niet kent, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks

Omwille van de uitbraken die recent hebben plaatsgevonden in Engeland, heeft de Alpaca Association Benelux de regelgeving in het kader hiervan herzien. Door op deze link te klikken, kunt u de bijgewerkte regelgeving raadplegen.

Voor vragen kunt u terecht bij onze adviserende dierenarts uit de Gezondheid- en Welzijncommissie.

Nieuwsberichten

Sponsors