Op het vlak van diergezondheid is er veel geregeld op Europees niveau. In 2016 publiceerde Europa een nieuwe verordening met betrekking tot overdraagbare dierziekten (Verordening 2016/429). Een verordening is wetgeving die rechtstreeks van toepassing is in elke lidstaat zonder dat zij deze moeten aanpassen naar nationale wetgeving. Het staat de lidstaten echter wel vrij om aanvullend wetgeving op te stellen, zolang deze niet tegenstrijdig is aan deze Europese wetgeving. Deze verordening is van toepassing vanaf 21 April 2021. Het nieuwe aan deze wetgeving is dat vanaf nu de kameelachtigen (en dus ook de alpaca) vermeld staan. Deze verordening is ook wel gekend onder de noemer Animal Health Law.

Sponsors