BELANGRIJK BERICHT: Buitengewone Algemene LedenVergadering dd 16 juni a.s AFGELAST!

Beste leden,

Voor komende zondag 16 juni 2024 stond er een Buitengewone Algemene LedenVergadering gepland. Afgelopen maandag 10 juni heeft het bestuur een overleg gehad met enkele actieve leden van de AAB, waaronder ook de initiatiefnemers Ledenraad. In goed overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat de naderende Buitengewone Algemene ledenvergadering (BALV) beter niet kan plaats vinden en eventuele wijzigingen in onze statuten worden doorgeschoven naar de reguliere Algemene LedenVergadering op 21 september 2024.

In de BALV in april 2024 heeft de ALV gestemd voor de totstandkoming van een Ledenraad. Maar de onderliggende stukken, zoals onze statuten zijn daarin mogelijk nog niet helder genoeg vastgelegd. Om onze leden goed te kunnen dienen vinden wij het belangrijk deze zaken nog eens bij een specialist voor te leggen. Een expert die het bestuur en de betrokken gespreksparnerts een éénduidig en helder advies kan geven. Op deze wijze kan het bestuur haar leden een plan aandragen, dat een breder draagvlak heeft, zonder daarbij de geluiden cq problemen uit de regio’s uit het oog te verliezen.

Uiteraard danken wij alle gesprekspartners voor hun constructieve bijdrage. Graag maakt het bestuur met de specialist en deze gesprekspartners een mooi plan, om u dit op 21 september te kunnen presenteren.

Aanwezig waren: Rogier van Bree, Jan Versleijen, Willem-Mathijs van der Aa, Judith Spinder, Kees van Velthoven, Esmee Rienstra, Jan Schop, Renate Van Der Vleut en Yvonne Verbeek.

Sponsors